Предлаганите от Вивадор врати позволяват изолирането на шума между две отделни пространства, целейки максимално заглушаване на външните шумове. За да осигурим спокойствие и тишина за нашите клиенти, качеството на материалите, които са вложени при изработването на нашите врати е от голямо значение, защото това оказва влияние върху шумоизолиращите свойства на вратите. Всеки отделен материал има различен потенциал за поглъщане на звуците.