Вратите на Вивадор с висок защитен механизъм са създадени, за да предпазят дома Ви от нежелано проникване. Нашите врати са тествани многократно и сертифицирани. Защитният им механизъм отговаря на европейските стандарти за качество (EN 1627:2011) и са класифицирани в 6 нива от най-ниска – защита срещу кражба, чрез взлом, до най-висока – издръжливост при пожар.