Нашите високозащитни врати също така са и топлоизолиращи. Материалът, който се използва за топлоизолация трябва да може да предотврати образуването на конденз, или в случай на конденз да го поеме без да се поврежда. За значително намаляване на разходите за отопление на жилището Ви и за подобряване на удобството му , топлоизолирането вече е необходимост.